De Monsterse Reddingsbrigade

Lifeguards since 1939

Ons doel is het bestrijden van de verdrinkingsdood, in de ruimste zin van het woord. Dit doen wij primair door op het Westlandse strand preventief en waar nodig represief op te treden. Maar ook d.m.v. opleiding en voorlichting. Onze vereniging is daarom erg veelzijdig en biedt daardoor een breed scala aan activiteiten voor en door haar leden en zo is er voor ieder wat wils.

ANBI Informatie

Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Gemaakte onkosten (kosten die redelijkerwijs zijn gemaakt bij de uitoefenen van hun functie) kunnen eventueel worden vergoed. Download hier een volledige sheet met ANBI informatie incl. het overzicht met de balans en de staat van baten en lasten.

Wij zijn aangesloten bij

Organisatie

De organisatie van de Monsterse Reddingsbrigade bestaat uit een bestuur en verschillende commissies en werkgroepen. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur van de Monsterse Reddingsbrigade bestaat momenteel uit de volgende personen:

Voorzitter
Roel Batelaan
Secretaris
Shirley Kester
Penningmeester
Jennifer Kester (ad intrem)
Strandveiligheid
Bea Kluin - Wiebelitz
Voorlichting werving & communicatie
Mario Nederpelt
Opleidingen
Marco de Bie
Jeugdbrigade & verenigingsactiviteiten
Trudie Cordia